V této kategorii jsme se rozhodli přidávat různé užitečné vzory smluv, vzory žádostí i obecné a kontaktní informace. Každý den se setkáváme s lidmi, kteří tyto obecné informace požadují a to nás především vedlo k založení této kategorie ,,Může se hodit ". Někteří klienti potřebují vědět jak vyhledávat v katastru nemovitostí a jaké informace tam mohou získat, jiní potřebují poradit s notářskou úschovou peněz při koupi nemovitosti. Před čerpáním finančních prostředků z hypotečního úvěru je jednou z podmínek například mít řádně uzavřenu smlouvu o dílo ( některé banky například požadují úředně ověřené podpisy). Při pojištění motorového vozidla po vás může pojišťovna vyžadovat kupní smlouvu, kde je cena nabytého vozidla. Postupně budeme přidávat různé postřehy z každodenní praxe.