Pojistná rizika, pojištění občanů i podnikatelů, krytí pojistných rizik je lepší mít pod kontrolou

Pojistná rizika je lepší předvídat a být připraven na možnost nějaké nahodilé skutečnosti se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit ( pojistná událost ). Ať už se jedná o možnost pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, pojištění domu a domácnosti proti živelním nepřízním, pojištění pro případ pracovní neschopnosti a další.

Máte zájem o krytí pojistného rizika?